2021

1:a maj 2021-05-01, Stängt

Kristi himmelfärdsdag 2021-05-13, Stängt

Pingstafton 2021-05-22, Öppet 10:00-15:00

Pingstdagen 2021-05-23, Stängt

Sveriges nationaldag 2021-06-06, Stängt

Midsommarafton 2021-06-25, Stängt

Midsommardagen 2021-06-26, Stängt

Alla helgons dag 2021-11-06, Stängt

Juldagen 2021-12-25, Stängt